Wykształcenie

  • Absolwentka Studium Nauczycielskiego we Włocławku o kierunku Muzyka,
  • Absolwentka Szkoły Wyższej Pawła Włodkowica w Płocku na kierunku Pedagogika w zakresie pedagogiki wychowania estetycznego  - muzyki,
  • Uzyskanie tytułu magistra Studiów Pedagogicznych o kierunku Muzyka,
  • Absolwentka Studiów Podyplomowych o kierunku Historia i wiedza o społeczeństwie w Szkole Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku,
  • Absolwentka Studiów Podyplomowych o kierunku Menedżer oświaty,
  • Ukończenie trzy semestralnych Studiów Podyplomowych o kierunku Arteterapia na Akademii Humanistyczno – Ekonomicznej w Łodzi.