Doświadczenie zawodowe

Pracę na stanowisku nauczyciela muzyki rozpoczęłam w Szkole Podstawowej nr 8 we Włocławku. Podejmowane przeze mnie działania dydaktyczno – wychowawcze spotkały się z dużą życzliwością dyrektora szkoły P. Marii Iwińskiej i zastępcy dyrektora P. Krystyny Kazaneckiej. Od początku swoją pasją starałam się zarazić podopiecznych, wychodząc naprzeciw ich oczekiwaniom twórczym. Prowadziłam zajęcia kabaretowe, taneczne, wokalne, instrumentalne. Współpraca z gronem pedagogicznym umacniała moją misję w SP nr 8. Nie przypuszczałam, że po trzech latach będę musiała opuścić rodzinne miasto i budować na nowo opinię nauczyciela z pasją w Płocku.

Największe sukcesy zawodowe, które osiągnęłam związane są ze Szkołą Podstawową nr 1 oraz Ogólnokształcącą Szkołą Muzyczną w Płocku. Wygrywane ogólnopolskie, wojewódzkie i powiatowe konkursy muzyczne z chórem i zespołem muzycznym „Kamerton” przyczyniły się do przyznania mi nagrody Prezydenta Miasta Płocka,  Medalu Komisji Edukacji Narodowej Rzeczpospolitej Polskiej, oraz licznych nagród dyrektorów obydwu placówek.

Moja nowatorska działalność, współpraca metodyczna z Wydawnictwem Szkolnym i Pedagogicznym polegająca na opublikowaniu rozkładów materiału do muzyki według nowej podstawy programowej, scenariuszy lekcji mojego autorstwa  oraz  zdobyte nagrody i wyróżnienia, wpłynęły na powierzenie mi stanowiska doradcy metodycznego w zakresie muzyki w Mazowieckim Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Płocku. Miałam okazję prowadzić konferencje ogólnopolskie w Bydgoszczy, Warszawie i Łodzi z ramienia wyżej wymienionego wydawnictwa. Były one dla mnie cennym doświadczeniem zawodowym. Na swoją pracę zaczęłam patrzeć nie tylko pod kontem dzieci, ale i dorosłych. W MSCDN byłam inicjatorką licznych szkoleń skierowanych nie tylko do nauczycieli muzyki, ale również pedagogów, nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej. Podczas spotkań zapoznałam się z oczekiwaniami uczestników i ich problemami. Bazując na swoich doświadczeniach innowacyjnych służyłam fachową pomocą w konstruowaniu innych programów, które otrzymały pozytywną ocenę Kuratorium Oświaty oddział  w Płocku.

Dzięki MSCSD nawiązałam współpracę z Agatą Steczkowską (siostrą Justyny Steczkowskiej) znakomitą polską znawczynią chóralistyki. Prowadzone przez Panią Agatę warsztaty  zostały bardzo wysoko ocenione przez nauczycieli, a otrzymane materiały stały się kanonem ćwiczeń z naszymi chórzystami.

Zmieniające się realia interpersonalne w szkołach, brak nowych narzędzi dla nauczycieli kształtujących młode pokolenie, zainspirowały mnie do poszukiwania formy terapii zwłaszcza muzycznej.  W 2016r. spotkałam na swojej drodze wspaniałych wykładowców zajmujących się arteterapią na Akademii Humanistyczno – Ekonomicznej w Łodzi. Prof.dr hab. Wiesław Karolak, promotor mojej pracy dyplomowej zaproponował mi otworzenie przewodu doktoranckiego, celem kontynuacji badań nad dziećmi dotkniętymi traumą żałobną. Dr Mateusza Wiszniewskiego włączyłam do współpracy z płockimi nauczycielami organizując warsztat współczesnych technik relaksacyjnych w pracy z dziećmi agresywnymi i nadpobudliwymi ruchowo. Cenny materiał metodyczny dr Adama Zbonikowskiego, dr Agnieszki Gutowskiej - Wyki, dr Katarzyny Witerskiej stał się tematem spotkań metodycznych organizowanych przeze mnie.

 

Otoczona wspaniałymi ludźmi również pasjonatami muzyki: Macieja Karczewskiego, Tomasza Krawczyka, Michała i Małgorzaty Pach, Michała Zawadzkiego, Michała Krzywdy, Tomasza Walczaka, Agnieszki Kralki, Małgorzaty Podwójci, zrealizowałam projekt cyklicznych koncertów muzycznych z udziałem chórów płockich szkół podstawowych. Spotkania były wielkim przeżyciem nie tylko dla nauczycieli, uczniów, ale i publiczności licznie zgromadzonej w Sali Koncertowej Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Płocku.

Powstanie Niepublicznego Przedszkola „Małolatek” w miejscowości, w której mieszkam przyczyniło się do zaproponowania mi pracy na stanowisku nauczyciela rytmiki, innowacji muzycznych i arteterapii. Uśmiech i słowa „kocham Cię ciociu” są najlepszym podziękowaniem za serce i twórczą pracę. Staram się fachową pomocą wspierać działania koleżanek i dyrekcji. W trakcie przeprowadzanej przez Kuratorium Oświaty ewaluacji zewnętrznej zwrócono uwagę na moje zajęcia z  Muzykoterapii z wykorzystaniem Piłek dr Edubala.  Dyrekcja przedszkola przekazała mi informacje o  licznych telefonach i konaktach mailowych skierowanych od  przedszkoli z różnych stron Polski, dotyczących prowadzonego przeze mnie programu.

Historia muzyki ściśle łączy się z historią świata, dlatego z pasją podjęłam studia dające mi możliwość uczenia historii w szkole podstawowej i gimnazjum. Wcześniejsza współpraca z dyrektorem Państwowej Szkoły Muzycznej Mikołajem Burakowskim i prowadzone zajęcia muzyczno – ruchowe z pierwszymi klasami tworzonymi w Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej, umożliwiły mi podjęcie działań dydaktycznych z dziedziny historii i wiedzy o społeczeństwie. Ponieważ zawsze z pasją studiowałam i studiuję karty naszej historii, moje zajęcia zaliczane są przez uczniów do jednych z ciekawszych. Staram się nauczyć dzieci,  uczyć się tego trudnego przedmiotu. Umacniając poczucie patriotyzmu nakłaniam najlepszych do udziału w konkursach i Międzyszkolnych Ligach Przedmiotowych. Uczniowie przygotowywani pod moim kierunkiem zdobywają liczne nagrody i wyróżnienia. Za swoją pracę dydaktyczno – wychowawczą otrzymałam nagrody dyrektora i podziękowania organizatorów konkursów.

Arteterapia

Arteterapia to nauka łącząca wiele dyscyplin terapii, które umiejętnie wykorzystane, ułatwiają przezwyciężanie różnego rodzaju traum nie tylko u dzieci, ale i dorosłych. Każde proponowane zajęcia przez AHE w Łodzi,  poszerzyły mój warsztat pracy metodologicznej nie tylko z zakresu muzyki. Praca dyplomowa napisana pod kierunkiem światowej sławy profesora Wiesława Karolaka, zaciekawiła grono prekursorów i znawców arteterapii.  Proponowane przeze mnie scenariusze zajęć  przeprowadzone z dziećmi  w ramach realizacji projektu „ W bezpiecznej przystani ku wschodzącemu słońcu” stanowią cenne źródło w pracy pedagogów, psychologów i wychowawców.  Trauma żałobna dzieci  jest zjawiskiem nasilającym się  w przedszkolach, szkołach. Wstępne badania opisane w mojej pracy dyplomowej, to początek do rozpoczęcia przewodu doktoranckiego pod kierunkiem profesora.